O nas


Michał Sapiński

Funkcje w projekcie: zarządzanie projektem, opracowanie i implementacja strategii przetwarzania danych, doprecyzowanie cech produktu.
Pomysłodawca jest absolwentem kierunków Matematyka i Informatyka na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada bogate doświadczenie w zakresie przetwarzania danych, algorytmów data mining i tworzenia systemów informatycznych związanych z tymi zagadnieniami.

Więcej informacji: http://pl.linkedin.com/pub/michal-sapinski/2/138/417
Istotnym z punktu widzenia projektu jest fakt potwierdzenia dużych zdolności analitycznych i umiejętności implementacji strategii przetwarzania danych pomysłodawcy w konkursach związanych z data mining i modelowaniem statystycznym:

  • KDD Cup 2009 – CRM data predictive modeling – ninth place. http://www.kdd.org/kdd-cup-2009-customer-relationship-prediction
  • BCI Competition 2005 (Brain Computer Interfaces) – predictive modeling of brain activity signals (EEG/ECoG) – third place. http://www.bbci.de/competition/iii/results/
  • Helsinki University of Technology – Inferring Relevance From Eye Movements Challenge 2005 – third result.
  • Data Mining Cup 2004 – CRM data predictive modeling – second place. http://www.data-mining-cup.de/en/review/dmc-2004/

 

Tomasz Wnuk
Funkcje w projekcie: organizacja projektu, pozyskiwanie finansowania, analizy, strategia rozwoju, marketing, strona internetowa.
Absolwent kierunku Telekomunikacja na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie: Organizacja projektów informatycznych, szkolenia, kierowanie zespołami, audyty, procesy sprzedażowe, projektowanie systemów integracyjnych, programowanie w Javie i Webmethods FL. Posiada doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Pełny opis doświadczenia pod adresem: http://pl.linkedin.com/pub/tomasz-wnuk/2/90/211/

 

Udziałowcem AgileQuant Sp. z o.o. jest Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która zainwestowała w spółkę w ramach projektu t-park “Kapitał dla Innowacji” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

footer_4