Co robimy


Projekt TrendsInvesting.com

 

Pojęcie trendów giełdowych jest znane wszystkim inwestorom giełdowym na świecie oraz osobom interesującym się rynkami finansowymi. Jest ono również pojęciem kluczowym dla opisu rynków finansowych, które znajdują się w stanie ciągłych zmian i odkrywaniu nowych stanów chwilowej równowagi.

 

Nie istnieje jednak narzędzie, które byłoby kojarzone z analizą trendów giełdowych. Celem projektu TrendsInvesting.com jest zapełnienie powyższej niszy. Oferowane będzie narzędzie pozwalające przedstawić użytkownikowi trendy na światowych rynkach finansowych z opisem ułatwiającym ich zrozumienie oraz powiązanymi wiadomościami z serwisów informacyjnych. Taka prezentacja wyników znacząco ułatwi podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Narzędzie to będzie wsparte standardową wyszukiwarką dla instrumentów finansowych – tak zwanym skanerem rynku.

 

Nową wartością narzędzia TrendsInvesting.com będzie przedstawienie użytkownikowi motywów – jednorodnych trendów na grupie powiązanych ze sobą instrumentów. Narzędzie TrendsInvesting.com może pozwolić zaobserwować i przełożyć na decyzje inwestycyjne ruchy cen, które bez użycia narzędzia zginęłyby w natłoku informacji.

 

Siła narzędzia polega na zastosowaniu nowatorskiego w skali światowej sposobu syntezy informacji dotyczących rynków kapitałowych polegającego na grupowaniu trendów z wykorzystaniem informacji o wzajemnych powiązaniach instrumentów finansowych oraz połączeniu ich z napływającymi informacjami (depesze agencyjne, sprawozdania finansowe, komentarze etc.). Takie podejście będzie przedstawiać użytkownikowi informację bardziej uporządkowaną i ułatwiającą podejmowanie decyzji. Istniejące źródła informacji dotyczących rynków finansowych to serwisy informacyjne i skanery rynku. Oba te źródła różnią się istotnie od podejścia w opisywanym projekcie.

 

Dzięki grupowaniu trendów oraz analizie informacji przy pomocy technik data mining / natural language processing / big data możliwe będzie automatyczne przeszukanie oraz przedstawienie ruchów cen na instrumentach finansowych wraz informacją związaną ze zmianą notowań.
Przykładowo, informacją przedstawianą użytkownikowi będzie: „W ostatnich 10 minutach nastąpił znaczący spadek spółek/funduszy inwestujących w energię nuklearną, w związku z katastrofą nuklearną” [krótki horyzont czasowy] lub „W ostatnich 10 miesiącach nastąpił znaczący spadek spółek/funduszy inwestujących w energię nuklearną, w związku z zyskiwaniem na znaczeniu innych źródeł energii – przykładowo gaz z łupków” [długi horyzont czasowy].

net

Sieć powiązań pomiędzy instrumentami finansowymi.

Informacja ta będzie przedstawiona użytkownikowi w syntetyczny sposób w postaci hasła identyfikującego grupę (np. „nuclear energy”). Użytkownik nie będzie musiał sam kojarzyć faktów w zakresie sieci powiązań instrumentów, która jest bardzo duża. Atutem takiego podejścia będzie również możliwość szybkiego przedstawienia listy instrumentów (wraz z wykresami) tworzących grupę umożliwiając użytkownikowi kupno lub sprzedaż instrumentu.

Link do wersji beta strony: http://www.trendsinvesting.com